COVID-19 UPDATE

In het kader van het coronavirus, moeten wij ons aan strikte maatregelen houden

  • De bespreking van de begrafenis doen wij momenteel in onze grote koffietafel zaal omdat wij daar de nodige afstand kunnen respecteren.
  • Uitvaarplechtigheid:   Een maximum van 50 personen, kinderen tot en met 12 jaar en de bedienaar van de eredienst niet meegeteld, mag tegelijkertijd aanwezig zijn bij begrafenissen en crematies in afzonderlijke ruimtes van de gebouwen die hiervoor bestemd zijn en op een begraafplaats in het kader van een uitvaartceremonie. Tijdens de plechtigheden dienen volgende minimale regels te worden nageleefd:  een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon wordt gegarandeerd en één enkele persoon per 10 m² is toegelaten;          het bedekken van de mond en neus met een mondmasker is verplicht en het dragen van andere persoonlijke beschermingsmiddelen wordt steeds sterk aanbevolen;   de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van social distancing kunnen worden gerespecteerd, in het bijzonder voor wat betreft personen die buiten de inrichting of de gebouwen wachten, desgevallend overeenkomstig de richtlijnen van de bevoegde overheid;  de uitbater of organisator stelt middelen voor de noodzakelijke handhygiëne ter beschikking van het personeel en de aanwezigen;  de uitbater of organisator neemt de gepaste hygiënemaatregelen om de inrichting en het gebruikte materiaal regelmatig te desinfecteren;  de uitbater of organisator zorgt voor een goede verluchting;  fysieke aanrakingen tussen personen zijn verboden, behalve tussen de leden van eenzelfde huishouden;  fysieke aanrakingen van voorwerpen door verschillende personen zijn verboden.    
  • Momenteel kunnen er geen koffietafels plaatsvinden
  • Deze maatregelen blijven van kracht tot verdere versoepelingen

Bij eventuele vragen kan u ons steeds telefonisch bereiken.
Stefaan De Vos – Jurgen Baert
09/346.80.03